Mohim i privatësisë

C3 Manufacturing është e angazhuar për ta mbajtur këtë faqe interneti të përditësuar dhe të saktë. Nëse megjithatë hasni ndonjë gjë që është e pasaktë ose e vjetëruar, ne do ta vlerësonim nëse mund të na njoftoni. Ju lutemi tregoni se ku në faqen e internetit keni lexuar informacionin. Më pas do ta shikojmë këtë sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi dërgoni përgjigjen tuaj me email në: [email protected].

Përgjigjet dhe pyetjet e privatësisë të paraqitura me email ose duke përdorur një formë në internet do të trajtohen në të njëjtën mënyrë si letrat. Kjo do të thotë që ju mund të prisni një përgjigje nga ne brenda një periudhe prej 1 muaj më së voni. Në rast të kërkesave komplekse, ne do t'ju njoftojmë brenda 1 muaji nëse na duhen maksimumi 3 muaj.

Do të dhënë personale që ju na siguroni në kontekstin e përgjigjes ose kërkesës suaj për informacion do të përdoret vetëm në përputhje me deklaratën tonë të privatësisë.

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale për përmbajtjen në këtë faqe interneti i janë dhënë C3 Manufacturing.

Kopjimi, shpërndarja dhe çdo përdorim tjetër i këtyre materialeve nuk lejohet pa lejen me shkrim të C3 Manufacturing, përveç dhe vetëm për aq sa parashikohet ndryshe në rregulloret e ligjit detyrues (siç është e drejta për të cituar), përveç nëse përmbajtja specifike dikton ndryshe.

Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme në lidhje me aksesin e faqes në internet, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.