Regjistroni pajisjen tuaj

Ndale! Mos u ngjit pa një rezervë. Regjistroni Auto Belay tuaj Perfect Descent përpara përdorimit dhe jini i pari që merrni beta kritike të produktit duke përfshirë:

  • Sinjalizime për mbështetjen e produkteve: merrni këshillues të produkteve përfshirë buletinet teknike dhe informacione të tjera të rëndësishme në lidhje me Sistemet e Ngjitjes Perfect Descent;
  • Përditësimet e produkteve dhe ofertat ekskluzive: mos merrni thasë me rërë, jini i pari që do të dini rreth veçorive të reja dhe ofertave speciale në Sistemet e Ngjitjes së Përsosur të Ngjitjes gamë të plotë të produkteve.
  • Vazhdoni me konkurrencën: merrni azhurnime dhe depërtim në lidhje me Ngjitjen në Kupën Botërore IFSC, atletët e PD dhe garat e sponsorizuara nga PD.

Forma e Regjistrimit të Produktit Perfect Descent

  • Vendosni numrin serik, datën e blerjes, gjatësinë e litarit (28ft/8.5m, 40ft/12.2m, ose 53ft/16.1m), dhe llojin e lidhësit (çeliku, alumini, i dyfishtë ose i qepur) për secilën pajisje. Përdorni butonin + për të futur pajisje shtesë.
    Numër serikData e blerjesGjatësia e litaritConnector